กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
June 6, 2022
ผศ.ดร. สำอางค์ ศุภฤกษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
June 6, 2022

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า

วันที่ 31 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมงานพิธีถวายราชสักการะ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ณ ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

* หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร