ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
June 6, 2022
เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ บุคคลและองค์กรที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย เขต สุขภาพที่ 10
June 6, 2022

รณรงค์สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง