ทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคล
June 6, 2022
กิจกรรมสัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2565
June 6, 2022

บุคลากรปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล นำบุคลากรปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลสร้างนกทา จังหวัดอำนาจเจริญ
ในการนี้มีการปลูกต้นไม้ยืนต้น จำนวนทั้งหมด 200 ต้นได้แก่ ต้นยางนา ต้นตะเคียน และต้นประดู่ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณรอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม และท้ายสุดการนำเสนอนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ

* หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร