งานสัมนาโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
June 6, 2022
ทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคล
June 6, 2022

กิจกรรมสัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2565

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นายเเพทย์สุรพร ลอยหา
รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมสัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2565 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ” ณ ลานวงกลม อาคารเรียนรวม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

* หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร