บุคลากรปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
June 6, 2022
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน”
June 6, 2022

กิจกรรมสัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2565

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา แก้วศรี ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด “กิจกรรมสัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ณ ลานวงกลม อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

* หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร