เปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเครือข่าย
March 2, 2022
การประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมตามแผนเก้าสู่ศูนย์ (9 to Zero)
March 4, 2022

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตลงเยี่ยมนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานชั้นปีที่ 4

วันที่ 23-24 ก.พ. 2565 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตได้ลงเยี่ยมนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานชั้นปีที่ 4 นำโดย ดร.ประเสริฐ ประสมรักษ์ และดร.อำไพ โสรส พร้อมทีมอาจารย์ นำส่งถุงยังชีพสถานการณ์โควิด-19 (เจลพร้อมสเปรย์แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และ ชุดตรวจ ATK) แก่นักศึกษาเพื่อเป็นกำลังใจในการฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากทีม อาจารย์พี่เลี้ยง

* หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร