เปิดศูนย์สุขภาวะครอบครัว
January 7, 2022
พร้อมให้บริการแล้ว : หน่วยบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร
February 10, 2022

ผศ. ดร. โชติกา เมืองสง เข้ารับมอบรางวัลผลงานวิจัย (ระดับดี)

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ ผศ.ดร.โชติกา เมืองสง เข้ารับมอบรางวัลผลงานวิจัย (ระดับดี) จากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
และรับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีจาก ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2564 -2565 (Thailand Inventor’s Day 2021 & 2022)” ครั้งที่ 23 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทยทีมีผลงานโดดเด่น สร้างคุณูปการให้กับวงการวิชาการและประเทศชาติ

      

* หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร