ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประชาสัมพันธ์)