ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานดูแลความสะอาด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
October 11, 2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานดูแลความสะอาด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานดูแลความสะอาด

ติดต่อสอบถาม: 045-523211 (งานทรัพยากรบุคคล)