วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ครบรอบ ๑๑ ปี

วันมหิดล : ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔
October 5, 2021
PA Visit ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
November 4, 2021

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ครบรอบ ๑๑ ปี

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ครบรอบ ๑๑ ปี ๒ กันยายน ๒๕๖๔ มีกิจกรรมดังนี้
– ๐๙.๐๐ น.รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญถวายพวงมาลัยกร พระราชบิดา
– ๐๙.๑๐ น.พิธีมอบรางวัลการประกวด MUAM ๒๐๒๑ และพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔
– ๐๙.๓๐ น.กิจกรรมมอบอาหารกลางวันแก่เจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสนาม พื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
– ๑๐.๐๐ น. พิธีถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ ๙ รูป ณ วัดเทพมงคล
– ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมปลูกกระชายขาว ณ สวนเกษตร หลังอาคารเรียนรวม

 

* หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีความประสงค์ที่จะยกเลิกความยินยอมในการเผยแพร่รูปภาพต่อสาธารณะ สามารถติดต่ได้ที่ (045)-523211 ต่อ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร