ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม