ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านบริหารสินทรัพย์)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานธุรการ
April 4, 2023
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
August 23, 2023

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านบริหารสินทรัพย์)