×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

เอกสารอบรม 16 พ.ย. 58

ระเบียบข้อปฎิบัติต่างๆและขั้นตอนวิธีการดำเนินการหลังได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการ

การตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน

 

เอกสารอบรม 17 พ.ย. 58

การสืบค้นฐานข้อมูลสากลเพื่อประกอบการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดการจัดทำ ข้อตกลงการ ปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิจัย

 

เอกสารประชุม 6 ม.ค. 59

เอกสารประชุมประชุมเครือข่ายผู้บริหารวิจัยระดับบริหาร ครั้งที่ 1/2559

 

เอกสารอบรม 5 มี.ค.59 : การพัฒนางานตามภารกิจสู่งานวิจัย (R2R)

เอกสารบรรยาย R2R

R2R เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

การประยุกต์หลักการบริหารพัฒนางาน

ใบงาน การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย ภาคปฏิบัติ (pdf)

ใบงาน การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย ภาคปฏิบัติ (word)

 

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher