×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

อาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์


          ชื่อ-สกุล: อ.รพีพรรณ สารสมัคร
             Rapeephan Sansamak
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
เบอร์ติดต่อ: 045-523-211
อีเมล์:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี: พยาบาลศาสตร์บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ปริญญาโท: การพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 
 
ความเชี่ยวชาญ/สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ:

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

   
 
   

ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยที่ตีพิมพ์:

ระดับนานาชาติ

    Nursing Care for older Persons with Loneliness ตีพิมพ์ในวารสารแพทย์นาวีในฉบับที่ 3 2018

 

ผลงานวิจัยที่ผ่านมา

1. การพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์การดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สป.สช.) (2557) (ผู้ช่วยวิจัย)

2. การพัฒนามาตรฐานและแนวทางการให้บริการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาในสถานดูแลระยะยาว ได้รับ ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2558) (ผู้ช่วยวิจัย)

 

งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ

 

 

1.ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการปรับตัวต่อการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างนกทา ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

Today 4

Month 571

All 195663

Quick Links


            ระบบลา/จองห้อง/จองรถ online
edu calendar    governance    governance    governance

 

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher