×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต


          ชื่อ-สกุล: ดร. พรพรรณ ประพัฒน์พงษ์
             Dr. Pornpun Prapatpong
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
เบอร์ติดต่อ: 045-523-211
อีเมล์: pornpun.pra@mahidol.ac.th 
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี: วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาเอก: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชเคมีและพฤกษเคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
ความเชี่ยวชาญ/สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ:

Separation science;

·       Capillary electrophoresis with UV and Fluorescent detector

·       Capillary electrophoresis with Mass spectrometer

·       High performance liquid chromatography

·       Gas chromatography

·       Solid phase extraction

   
สาขาวิชาการที่มีความสนใจพิเศษ:
  • Separation science;

    ·       Phytochemistry

    ·       Green chemistry

    ·       Environment Science

   

ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยที่ตีพิมพ์:

ระดับนานาชาติ

2018

       Pornpan Prapatpong, Nantana Nuchtavorn, Mirek Macka, Leena Suntornsuk. In-capillary derivatization 

       with fluorescamine for the rapid determination of adamantine drugs by capillary electrophoresis with UV

       detection. Journal of Separation science. 2018; 11(14): 1-8.

 

2017

Prapatpong P, Prutthiwanasan B, Nuchtavorn N, Buranaphalin S and Suntornsuk L. Brompheniramine as a novel probe for indirect UV detection and its application for capillary electrophoresis of adamantane drugs. J sep. sci. 2017; 40(5):1184-1192. 

 

2015

Pornpan Prapatpong, Thanayu Techa-In,Wantaporn Padungpuak, Sawanya

Buranaphalin, and Leena Suntornsuk.  HPLC-Fluorescent Analysis of Memantine: An Investigation on Fluorescent Derivative Formation.  Journal of Chemistry. 2015.

 

Athiporn Doomkaew, Pornpan Prapatpong, Sawanya Buranaphalin, Heyden YV,

Leena Suntornsuk. Fast and simultaneous analysis of combined anti-diabetic drugs by capillary zone electrophoresis. J. Chromatogr. Sci. 2015; 53 (6):993-999.

 

Michael C. Breadmore, Ria Marni Tubaon, Aliaa I. Shallan, Sui Ching Phung,

Aemi S. Abdul Keyon, Daniel Gstoettenmayr, Pornpan Prapatpong, Ala A. Alhusban, Leila Ranjbar, Hong Heng See, Mohamed Dawod and Joselito P. Quirino. Recent advances in enhancing the sensitivity of electrophoresis and electrochromatography in capillaries and microchip (2012-2014). Electrophoresis. 2015; 36:36-61.

2012

W. Kanchanamayoon, P. Prapatpong, S. Chumwangwapee and S. Chaithongrat.

Analysis of phthalate esters contamination in drinking water samples. African J Biotech. 2012; 11(96):16263-16269.

2010

   P. Prapatpong and W. Kanchanamayoon. Determination of Phthalate Esters in

Drinking Water using Solid-phase Extraction and Gas Chromatography. J Applied Sciences. 2010; 10: 1987-1990.

 

การนำเสนอผลงานด้วยการพูด:

             Pornpan Prapatpong, Brompoj Pruttiwanasan, Nantana Nuchtavorn, Sawanya Buranaphalin

and Leena Suntornsuk. Simultaneous determination of adamantane drugs by capillary electrophoresis with indirect UV detection techniques. RGJ-PhD congress XVII, Jomtien plam beach hotel and resort, Pattaya, Chonburi, Thailand, 8-11 June 2016.

 

การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์:

2015

            Prapatpong P, Nuchtavorn N, Buranaphalin S, Macka M, Suntornsuk L. In-capillary

derivatization of capillary electrophoresis for determination of adamantane drugs with UV detector. The 1st International Conference on Pharmacy Education and Research Network of ASEAN, The Landmark Bangkok, Bangkok, Thailand, 2-4 December 2015.

           Suntornsuk L, Prapatpong P, Tech-In T, Padungpuak W, Buranaphalin S, Lunte

SM. A simple and efficient approach for memantine-fluoresecnt derivative formation with potential applications to HPLC Analysis. Higuchi Biosciences Center Science Talks 2015, University of Kansas, Lawrence, KS, USA, 6 February 2015.

2014

           Prapatpong P, Keyon AA, Breadmore MC, Guiji RM, Nuchtavorn N, Suntornsuk

L, Macka M, In-capillary derivatisation for automated sensitive analysis of memantine in plasma by capillary electrophoresis with photometric detections, Proc. the 5th Australia and New Zealand Nano-Microfluidics Symposium (ANZNMF2014), Salamanca Inn, Hobart, Tasmania, Australia, 14 -16 April 2014.

2013

            Prapatpong P, Breadmore M, Guijt R, Suntornsuk L, Macka M. In capillary

derivatisation, stacking and analysis of memantine in plasma by capillary zone electrophoresis with UV‑photometric and laser induced fluorescence detection. The 21st Annual RACI Environmental and Analytical Division R&D Topics Conference, Australian National University, 1113 December 2013.

 

            Prapatpong P,  Wuethrich A, Breadmore M, Guijt R, Quirino JL, Suntornsuk L, 

Macka M. Strategies for the analysis of antiAlzheimer drugs: Memantine, The 40th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, The Hotel Grand Chancellor, Hobart, Australia, 1821 November 2013.

 

งานวิจัยที่กำลังทำ :

1. หัวหน้าโครงการการเปรียบเทียบองค์ประกอบและสาระสำคัญในข้าวเพื่อสุขภาพในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

(ทุนวิจัยในวิทยาเขตงบประมาณ 2562)

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

Today 4

Month 571

All 195663

Quick Links


            ระบบลา/จองห้อง/จองรถ online
edu calendar    governance    governance    governance

 

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher