×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์


        ชื่อ-สกุล: ดร. ศศลักษณ์ แก้วบุตรา
Dr. Sasalux Keawbutra
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยอาจารย์
เบอร์ติดต่อ: 045-523-211
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
ปริญญาโท : คณะเทคนิคการแพทย์ (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาเอก : คณะแพทยศาสตร์ (ประสาทวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
ความเชี่ยวชาญ/สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ:
Physiology, Alternative medicine
สาขาวิชาที่มีความสนใจพิเศษ:
Anatomy, Physiology, Innovation, Alternative medicine
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยที่ตีพิมพ์:
2012
Jintanaporn W, Tasnee B, Wipawee T, Supaporn M, Panakaporn W, Sasalux K, Winai C, Kovit C, Prachaya K. Evaluation of Thai Style Stretching Exercise on “Ruesi Dud Ton” on Physical Health and Oxidative Stress in Healthy Volunteer. OnLine Journal of Biological Sciences, 2012, 12 (4), 134-141.
การนำเสนอผลงานด้วยการพูด:
2014
ประชุมวิชาการสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 15 ประจำปี 2557 "Integrated Neurosciences Moving Toward ASEAN Community" the Alterations of Cholinergic and Monoaminergic Systems in Healthy Volunteer
2012
The 1st ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC 2012) on March 1-2, 2012 at The Graduate school, Chiang Mai University
งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2555 สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 14 เรื่อง I-SAN Neurological Diseases
การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์:
2012
The 5th Sino-Thai international conference on traditional medicine and natural health products on 17-19th September 2012 at Guangxi University, China.
2011
The 5th International conference on polyphenol and health on 17-20th October 2011 at Sitges, Barcelona, Spain.

จำนวนผู้เข้าชม

Today 4

Month 571

All 195663

Quick Links


            ระบบลา/จองห้อง/จองรถ online
edu calendar    governance    governance    governance

 

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher