×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์


   
 ampai-thumb       ชื่อ-สกุล: ดร.อำไพ  โสรส์
Dr.Ampai Soros
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
เบอร์ติดต่อ: 045-523-211
อีเมล์:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท : คณะวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิด

ปริญญาโท : UNESCO-IHE, Institute for Water Education

ปริญญาเอก : University of North Carolina at Chapel Hill, Gillings School of Global Public Health
 
ความเชี่ยวชาญ/สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ:
Environmental health, Water treatment technology, Water Sampling and Analysis, Cultivation of Aerobic Bacteria and MS2 Bacteriophage
สาขาวิชาการที่มีความสนใจพิเศษ:
- Antimicrobial effects of natural coagulants and polymer
- Water coagulation by bio-coagulants
- Environmental health: Safe drinking water, Household water treatment, Medical geography, Water and santiation
   

การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์

-      Singapore International Water Week (SIWW) 2014. “Efficacy of (acid-soluble) chitosans as coagulants on removal of turbidity, bacteria and virus for household water treatment”. June 1-5, 2014 in Singapore


-      The 2014 Water Microbiology Conference. “Microbial coagulation using chitosan and influences of water parameters on its performance”. May 5 - 9, 2014 in Chapel Hill, North Carolina, USA


-      UNC Water and Health Conference 2013. “Efficacy of water-soluble chitosans as coagulants for Household water treatment: removal of turbidity, bacteria and virus”. October 14 -18, 2013 in Chapel Hill, North Carolina, USA


-      Health-Related Water Microbiology Symposium (HRWM) 2013. “Efficacy of chitosans as biopolymer coagulants for virus removal by household water treatment”. September 15-20, 2013 in Florianopolis, Brazil


-      American Society for Microbiology Annual Meeting, ASM2013. “Chitosan—an Alternative Coagulant for Producing Safe Drinking Water at Homes”. May 18-21, 2013 in Denver, CO, USA


-      UNC Water and Health Conference 2012. “Removal of water turbidity caused by mineral soils using chitosan coagulant”. October 29 – November 2, 2012 in Chapel Hill, North Carolina, USA


-      American Society for Microbiology Annual Meeting, ASM2012. “Efficiency of a bio-coagulant for household water treatment in developing countries”. June 16 – 19, 2012 in San Francisco, CA, USA

-         National Sustainable Design Expo 2010, P3: People, Prosperity and the Planet Student Design Competition for Sustainability “Evaluation of Chitosan Coagulation as a Sustainable Method for Point of Use Drinking Water Treatment in Developing Countries”. April 24 – 25, 2010 in Washington, D.C., USA

 

ประสบการณ์การเข้าร่วมอบรม

-      Environmental Management of Regional Drainage Basin II. Japan International Cooperation Agency (JICA), Obihiro, Hokkaido, Japan, 9 พ.ค. – 22 ก.ค. 2548


-   Intensive Japanese Language Course. Japan International Cooperation Agency (JICA), Obihiro, Hokkaido, Japan, 12 – 13 พ.ค. 2548


-   วิทยากรกระบวนการ. โครงการศึกษาการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาชนบทและการเกษตรลุ่มน้ำลำภาชี  จ.ราชบุรี ภายใต้ความ ช่วยเหลือของ JICA, 9 - 10 มี.ค. 2547


-   Decision-Support Framework (DSF) Refresher Training Course. Mekong River Commission, Phnom Penh, Cambodia, 5 - 16 ม.ค. 2547


-   การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการสร้างเขื่อน. ส่วนฝึกอบรม สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล กรมชลประทาน, กรุงเทพมหานคร, 18 ธ.ค. 2546


-   Decision-Support Framework (DSF) on-the-job Training Course. Mekong River Commission, Phnom Penh, Cambodia, 8 - 30 มิ.ย. 2546


-   ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรี. ส่วนฝึกอบรม สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล กรมชลประทาน, กรุงเทพมหานคร, 20 ส.ค.2545


-   ความรู้เบื้องต้นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (โปรแกรม ArcView). สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (สทอภ.), กรุงเทพมหานคร, 28 ม.ค.-1 ก.พ. 2545

 

ประสบการณ์การเข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการพิเศษ

-      มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงสิริราชสมบัติครบ 60 ปีและเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา “ราชพฤกษ์ 2549”. กรุงเทพมหานคร,  ส.ค.- ม.ค. 2549

 

   
 

จำนวนผู้เข้าชม

Today 5

Month 572

All 195664

Quick Links


            ระบบลา/จองห้อง/จองรถ online
edu calendar    governance    governance    governance

 

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher