×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์


 watinee-thumb       ชื่อ-สกุล: ดร.วาทินี สุนทรา
Dr.Watinee Suntara
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
เบอร์ติดต่อ: 045-523-211
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาเอก : ภาควิชาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี์
 
สาขาวิชาที่มีความสนใจพิเศษ:
- Genre analysis
- Research article abstracts
- Research article introductions
- Academic Writing
- English Literature
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยที่ตีพิมพ์:
ระดับนานาชาติ
2018
Watinee Suntara.Linguistic Realizations of Rhetorical Structure in Research Articles Abstracts: An Analysis from Food Technology Journals. Pertanika Journal of Social Science and Hummanities. Vol.26 (3) September 2018
2013
Suntara W. & Usaha S. Research article abstracts in two related disciplines: Rhetorical variation between linguistics and applied linguistics, English Language Teaching; vol. 6, no. 2; 2013, 84-99.
 
ระดับชาติ
2017
Watinee Suntara.Linguistics Features in Academic Abstracts Published in Agriculture Research Articles: A Corpus-Based Approach. Vacana: Journal of Language and Linguistics. Volume 5, No.1 (January-June 2017)

จำนวนผู้เข้าชม

Today 4

Month 571

All 195663

Quick Links


            ระบบลา/จองห้อง/จองรถ online
edu calendar    governance    governance    governance

 

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher