×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม)


        ชื่อ-สกุล: นางสาวมุกดา วงค์อ่อน
Miss Mukda Wongon
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
เบอร์ติดต่อ: 045-523211
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : คณะสังคมศาสตร์ (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาโท : คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี (การจัดการทรัพยากรฐานชุมชน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
สาขาวิชาการที่มีความสนใจพิเศษ:
  • Project planning and management
  • Community resources management
  • Community base Tourism management
   
การนำเสนอผลงานด้วยการพูด :
Wongon, M., Ratanavilaisakul, R., Thongthieng, T., Tongtripop, P. Self - Reliance Ability Level of Villagers in Thai-Laos Border Area : Case Study of Bomaungnoi and Huaynampak Village, Sangpha Sub-District, Nahaew District, Loei Province. International Conference on the Role of University in Hands-On Education, 2nd RMUT Annual Conference, Chiang Mai, Thailand, 23-29 August, 2009

จำนวนผู้เข้าชม

Today 4

Month 571

All 195663

Quick Links


            ระบบลา/จองห้อง/จองรถ online
edu calendar    governance    governance    governance

 

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher