×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

อาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต


        ชื่อ-สกุล: นางไพรินทร์ ยอดสุบัน
Mrs. Pairin Yodsuban
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
เบอร์ติดต่อ: 045-523-211
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
การพยาบาลเฉพาะทาง : สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)
โครงการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ความเชี่ยวชาญ/สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ:
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ, การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต และ การพยาบาลอุบัติเหตุ
   
สาขาวิชาการที่มีความสนใจพิเศษ:
โภชนาการในผู้ป่วยวิกฤต, การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
   
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยที่ตีพิมพ์(ในประเทศ) :
1. ไพรินทร์ แสนรังค์, พรรณวดี พุธวัฒนะ, กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์ และปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์. (2555). การดูแลด้านโภชนาการและผลลัพธ์ทางคลินิกผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 18(3), 347-357.
 
2. พรรณวดี พุธวัฒนะ, ไพรินทร์ แสนรัค์ และ วาสนา บุตรปัญญา. (2555). อาการท้องผูก การจัดการและผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม. วารสารพยาบาล, 51(61).

จำนวนผู้เข้าชม

Today 5

Month 572

All 195664

Quick Links


            ระบบลา/จองห้อง/จองรถ online
edu calendar    governance    governance    governance

 

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher