×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์


 samang-thumb       ชื่อ-สกุล: ดร.สำอางค์ ศุภฤกษ์
Dr.Sam-ang Supharoek
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
เบอร์ติดต่อ: 045-523-211
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี: คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาเคมี) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาเอก: คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาเคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ความเชี่ยวชาญ/สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ:
Flow-Injection, UV-Visible spectrophotometer, Microfluidic fabrication, Photolithography, Mass spectrometry, Analysis involving nutrient, antioxidant and neuropeptide release
   
สาขาวิชาการที่มีความสนใจพิเศษ:
- Green analytical chemistry
- Environmental Chemistry
- Micro total analysis system
- Microfluidic devices
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยที่ตีพิมพ์:
2018
Supharoek, S.-A., Ponhong, K., Siriangkhawut, W., Grudpan, K. Employing natural reagents from turmeric and lime for acetic acid determination in vinegar sample. Journal of Food and Drug Analysis.Volume26,2018, P.583-590.
2017
Supharoek, S.-A., Ponhong, K., Grudpan, K. A green analytical method for benzoyl peroxide determination by a sequential injection spectrophotometry using natural reagent extracts from pumpkin.Talanta. Volume 171, 15 August 2017, Pages 236-241.
2016
Kraingkrai Ponhong , Sam-ang Supharoek, Watsaka Siriangkhawut, Kate Grudpan. Employing peroxidase from Thai indigenous plants for the application of hydrogen peroxide assay. Journal of the Iranian Chemical Society. Volume 13 Issue 7, July 2016 Pages 1307-1313.
2015
Kraingkrai Ponhong, Sam-ang Supharoek, Watsaka Siriangkhawut, Kate Grudpan, "A rapid and sensitive spectrophotometric method for the determination of benzoyl peroxide in wheat flour samples" Journal Food and Drug Analysis. Volume 23 Issue 4, 2015, P. 652-659.
2012
Sam-ang Supharoek, Supaporn Youngvises, Jaroon Jakmunee, “Fabrication of PDMS microfluidic integrated with a simple optical sensor for micro flow injection colorimetric determination of glutathione” Analytical Science. Volume 28, 2012, P. 651-656.
Callie A. Croushore, Sam-ang Supharoek, Chang Young Lee, Jaroon Jakmunee, Jonathan Sweedler, “Microfluidic device for the selective chemical stimulation of neurons and characterization of peptide release with mass spectrometry” Analytical Chemistry. Volume 84,2012, P.9446-9452.
การนำเสนอผลงานด้วยการพูด:
Sam-ang Supharoek, Kraingkrai Ponhong, Kate Grudpan, Jaroon Jakmunee. Determination of benzoyl peroxide by a sequential injection analysis using natural reagent from pumpkin (Cucurbita moschata). Oral presentation, the 20th International Conference on Flow Injection Analysis and Related Techniques, 2016 October 2nd -7th at Palma de Mallorca, Spain.
การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์:
2012
Sam-ang Supharoek, Jaroon jakmunee. An automatic hydrodynamic injection microfluidic device integrated with optical sensor for chemical analysis. Poster presentation, 12th International conference on Flow Analysis 2012; 2012 September 23-28: Thessaloniki, Greece.
Sam-ang Supharoek, Callie A. Croushore, Chang Young Lee, Jaroon Jakmunee, and Jonathan V. Sweedler. Microfluidics and Mass Spectrometry for Studying Neuropeptide Release in Bag Cell Neurons of Aplysia californica. Poster presentation, The 13th International conference on the Royal Golden Jubilee Ph.D. Program congress (RGJ-Ph.D. Congress XIII); 2012 April 5-8: Pattaya, Thailand.
2011
Callie A. Croushore, Sam-ang Supharoek, Chang Young Lee, Ming Zhong and Jonathan V. Sweedler. Using Microfluidics and Mass Spectrometry to Study Peptide Release in Neurons. Poster presentation, The 15th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (µTAS 2011); 2011 October 2-6; Seattle, Washington, USA.
Sam-ang Supharoek, Callie A. Croushore, Chang Young Lee, Jaroon Jakmunee and Jonathan V. Sweedler. Study of Peptide Release Using Microfluidic Devices and Mass Spectrometry. Poster presentation, Turkey Run Analytical Chemistry Conference; 2011 September 30th-October 1st; Marshall, Indiana, USA.

จำนวนผู้เข้าชม

Today 5

Month 572

All 195664

Quick Links


            ระบบลา/จองห้อง/จองรถ online
edu calendar    governance    governance    governance

 

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher