×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต


 siriporn-thumb       ชื่อ-สกุล: นางสาวศิริพร ศิริกัญญาภรณ์
Miss Siriporn Sirikanyaporn
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
เบอร์ติดต่อ: 045-523-211
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท : คณะสาธารณสุขศาสตร์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ความเชี่ยวชาญ/สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ:
Environmental Health, Occupational Health and Safety
   
สาขาวิชาการที่มีความสนใจพิเศษ:
  • Human Health and Environmental Risk Assessment
  • Environmental Toxicology
   
การนำเสนอผลงานด้วยการพูด :
Sirikanyaporn S, Jaikanlaya C, Tantrakarnapa K and Prechthai T. Determination of Heavy Metals Contamination in surface water, sediment and freshwater fish at Khlong Chik sub-district, Bang Pa-in district, Ayutthaya province. The 5th National Conference on Environmental Health. Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC) Bangna, Bangkok, Thailand. January, 2013.

จำนวนผู้เข้าชม

Today 5

Month 572

All 195664

Quick Links


            ระบบลา/จองห้อง/จองรถ online
edu calendar    governance    governance    governance

 

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher