×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต


        ชื่อ-สกุล: นางสาวพัทธจารี กระแสเสน
Miss Pattajaree Krasaesen
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
เบอร์ติดต่อ: 045-523-211
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : คณะสาธารณสุขศาสตร์ (วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท : คณะสาธารณสุขศาสตร์ (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ความเชี่ยวชาญ/สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ:
  • การวิเคราะห์มลพิษทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มลพิษน้ำ มลพิษทางอากาศ และมลพิษในดิน
  • การจัดการของเสีย น้ำ และอากาศตามหลักสุขาภิบาล
  • การบำบัดและป้องกันมลพิษทางน้ำ ดิน อากาศ
  • การจัดหาน้ำสะอาด
  • การบำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูล
  • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
   
สาขาวิชาการที่มีความสนใจพิเศษ:
  • การจัดการของเสียอันตราย
  • การจัดการของเสียอย่างยั่งยืน
  • การฟื้นฟูและบำบัดธรรมชาติโดยธรรมชาติ
   
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ภายในประเทศ :
พัทธจารี กระแสเสน, ธนาศรี สีหะบุตร, นิคม แหลมสัก, รัชภาคย์ จิตต์อารี และพิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์. 2555. ความสามารถในการดูดซับเสียงของแผ่นใยไม้อัดจากทางใบปาล์มน้ำมันที่มีการตกแต่งผิวหน้าด้วยกาวยิปซั่ม. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2555. หน้า 724-730. เชียงใหม่.

จำนวนผู้เข้าชม

Today 4

Month 571

All 195663

Quick Links


            ระบบลา/จองห้อง/จองรถ online
edu calendar    governance    governance    governance

 

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher