×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์


 arunee-thumb       ชื่อ-สกุล: ดร.อรุณี ทองอ่อน
Dr.Arunee Thong-on
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
เบอร์ติดต่อ: 045-523-211
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปริญญาโท : วิทยาศาตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาเอก : Ph.D. (Life Science) Tokyo Institute of Technology
 
ความเชี่ยวชาญ/สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ:
Molecular biology, Recombinant technology, Cultivation of anaerobic bacteria.
   
สาขาวิชาการที่มีความสนใจพิเศษ:
  • Molecular epidemiology of Tuberculosis
  • Identification of species of Mycobacteria
  • Study on microbial degradation of uric acid in anaerobic condition
  • Control of rice diseases with bacterial antagonist
   
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยที่ตีพิมพ์(ระดับชาติ):
1. Thong-on A, Suzuki K, Noda S, Inoue J, Kajiwara S, Ohkuma M. Isolation and characterization of anaerobic bacteria for symbiotic recycling of uric acid nitrogen in the gut of various termites. Microbes Environ. 2012; 27(2):186-192.
 
2. Thong-on A, Smittipat N, Palittapongarnpim P, et al. Variable-number tandem repeats of Mycobacterium tuberculosis isolates with low copy number IS6110 in Thailand. Tuberculosis. 2010; 90(1):9-15.
 
3. Billamas P, Thong-on A, Palittapongarnpim P, et al. Evolution of some variable tandem repeat loci among a group of Beijing strains of Mycobacterium tuberculosis. Tuberculosis. 2007; 87(6):498-501.
 
4. Smittipat N, Thong-on A, Palittapongarnpim P, et al. Polymorphism of variable number tandem repeats at multiple loci in Mycobacterium tuberculosis. J Clin Microbiol. 2005; 43(10):5034-5043.
 
5. Mongkoljit S, Sarincaringul H, Smittipat N, Thong-on A, Palittapongarnpim P. An evidence for the transmission of Tuberculosis in prison in Nakhon Ratchasima, Thailand. Int J Tuber Lung Dis. 2001; 5(6):586-587.
 
การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์:
Arunee Thong-on, Susumu Kajiwara, Moriya Ohkuma. Identification of gene clusters responsible for anaerobic degradation of uric acid by Escherichia coli. Japanese Society for Microbial Ecology (JSME) 2010, Tsukuba University, Tsukuba, Japan. November 24-26, 2010.

จำนวนผู้เข้าชม

Today 5

Month 572

All 195664

Quick Links


            ระบบลา/จองห้อง/จองรถ online
edu calendar    governance    governance    governance

 

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher