×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)


        ชื่อ-สกุล: ดร.สุทิน กันยะมี
Dr.Sutin Kunyamee
คุณวุฒิ: อาจารย์
เบอร์ติดต่อ: 045-523-211
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : วท.บ. (พฤกษศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท : วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาเอก : Ph.D. (Tropical Agriculture) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ความเชี่ยวชาญ/สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ:
  • สรีรวิทยา
  • ชีวเคมี
  • เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน
   
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยที่ตีพิมพ์:
1. สุทิน กันยะมี และจริงแท้ ศิริพานิช. ความสัมพันธ์ระหว่างอาการสะท้านหนาวกับปริมาณแอนติออกซิแดนท์และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในผลมะม่วงสามพันธุ์. การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 4. 4-7 พฤษภาคม 2547 ณ โรงแรมเจบีหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา.
 
2. สุทิน กันยะมี, วชิรญา อิ่มสบาย และสายชล เกตุษา. การแสดงออกของยีนที่ควบคุมการสร้างโปรตีน expansins และเอนไซม์ที่ย่อยสลายผนังเซลล์ ในระหว่างกระบวนการเจริญเติบโตและการอ่อนนุ่มของผลละมุด. การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี” 26 - 30 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก.
 
3. Sutin Kunyamee, and Saichol Ketsa. Expression of cell wall-modifying genes during fruit growth, development and ripening of sapodilla. The 5th Seminar on Postharvest Physiology of Horticultural Crops. Organized by the project of postharvest physiology and Biochemistry of horticultural crops. 12 November 2010 KU Convention Center, Kasetsart University, Bangkok.
 
4. Sutin Kunyamee, Saichol Ketsa, Wouter G. van Doorn. 2010. Gene expression of cell-wall degrading enzymes in sapodilla (Manilkara zapota) fruit. ScienceAsia 36: 18-25.
 
5. Sutin Kunyamee, Saichol Ketsa, Wachiraya Imsabai, Wouter G. van Doorn. 2008. The transcript abundance of an expansin gene in ripe sapodilla (Manilkara zapota) fruit is negatively regulated by ethylene. Functional Plant Biology 35(12): 1205–1211.

จำนวนผู้เข้าชม

Today 5

Month 572

All 195664

Quick Links


            ระบบลา/จองห้อง/จองรถ online
edu calendar    governance    governance    governance

 

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher