×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)


 nuengruthai-thumb       ชื่อ-สกุล: ดร.หนึ่งฤทัย พรหมวาที
Dr.Neungrutai Promwatee
คุณวุฒิ: อาจารย์
เบอร์ติดต่อ: 045-523-211
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : วท.บ. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปริญญาโท : วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปริญญาเอก : ปร.ด. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
ความเชี่ยวชาญ/สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ:
  • Animal breeding
  • Molecular biology
  • DNA technology
  • Marker assisted selection
   
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยที่ตีพิมพ์:
1. Promwatee, N., B. Loapaiboon, T. Vongpralub, Y. Phasuk, S. Kunhareang, W. Boonkum and M. Duangjinda. 2013. Insulin-like growth factor I gene polymorphism associated with growth and carcass traits in Thai synthetic chickens. Genet. Mol. Res. 12: (In press) (IF=1.184)
 
2. หนึ่งฤทัย พรหมวาที, มนต์ชัย ดวงจินดา, , วุฒิไกร บุญคุ้ม และ บัญญัติ เหล่าไพบูลย์. 2554. ความสัมพันธ์ระหว่างจุดกลายพันธุ์ (SNPs) ของยีน GHSR, IGFI, cGH และ IGFBP2 ต่อลักษณะการเจริญเติบโตในไก่พื้นเมืองไทย (ชีและประดู่หางดา). แก่นเกษตร, 39: 261-270.
 
3. หนึ่งฤทัย พรหมวาที, บัญญัติ เหล่าไพบูลย์, เทวินทร์ วงษ์พระลับ, วุฒิไกร บุญคุ้ม และ มนต์ชัย ดวงจินดา. 2555. การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโต ในไก่ลูกผสมพื้นเมืองไทยสายพันธุ์สังเคราะห์. แก่นเกษตร, 40: 395-399.

จำนวนผู้เข้าชม

Today 5

Month 572

All 195664

Quick Links


            ระบบลา/จองห้อง/จองรถ online
edu calendar    governance    governance    governance

 

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher