×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)


 maliwan-thumb       ชื่อ-สกุล: ดร.มะลิวัลย์ แซ่อุ้ย
Dr.Maliwan Saouy
คุณวุฒิ: อาจารย์
เบอร์ติดต่อ: 045-523-211
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : วท.บ (เกษตรศาสตร์) สาขาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท : วท.ม (เกษตรศาสตร์) สาขาจุลชีววิทยาทางดิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาเอก : วท.ด (เทคโนโลยีชีวภาพ) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ความเชี่ยวชาญ/สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ:
  • ปฐพีวิทยา
  • จุลชีววิทยาทางดิน
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช
   
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยที่ตีพิมพ์:
1. Maliwan Saouy, Petch Pengchai and Somporn Choonluchanon. (2011) Development of Arbuscular Mycorrhizal Spore Production in Hydroponic Culture on Leaf Lettuce(Lactuca sativar var crispa L.). CMU Journal of Natural Sciences, 10(1): 147-158.
 
2. Jomjun Nateewattana, Siripen Trichaiyaporn, Maliwan Saouy, Jintapat Nateewattana Prasak Thavornyutikarn, Petch Pengchai and Somporn Choonluchanon. (2010) Monitoring of arsenic in aquatic plants, water, and sediment of wastewater treatment ponds at the Mae Moh Lignite power plant, Thailand. Environmental Monitoring and Assessment, 165 (1-4): 585-594.

จำนวนผู้เข้าชม

Today 5

Month 572

All 195664

Quick Links


            ระบบลา/จองห้อง/จองรถ online
edu calendar    governance    governance    governance

 

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher