×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)


 ผศ.ดร.วิทยา แก้วศรี       ชื่อ-สกุล: ผศ.ดร.วิทยา แก้วศรี
Asst.Prof.Dr.Wittaya Kaewsri
คุณวุฒิ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์ติดต่อ: 045-523-211
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปริญญาโท : คณะเกษตรศาสตร์ (พืชสวน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาเอก : คณะเกษตรศาสตร์ (พืชสวน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ความเชี่ยวชาญ/สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ:
  • ความหลากหลายของพืชสมุนไพร พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน โดยมีความสนใจข้อมูลด้านอนุกรมวิธานของพืชที่มีวิวัฒนาการสูงในประเทศไทย เช่น พืชในวงศ์ขิง (Zingiberaceae) และกล้วยไม้ (Orchidaceae)
  • ไม้ดอกไม้ประดับและการออกแบบจัดสวน การนำไม้ท้องถิ่นมาใช้ในงานจัดสวน
   
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยที่ตีพิมพ์:
Droop, J., W. Kaewsri, V. Lamxay, A. D. Poulsen & M. Newman. Identity and lectotypification of Amomum compactum and Amomum kepulaga
 
Kaewsri, W. 2012. Amomum tomrey Gagnep. (Zingiberaceae), a new record for Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) 40: 17-19.
 
Kaewsri, W., Y. Phankamolsil. 2012. A new synonym for Amomum molle Ridl. (Zingiberaceae). Natural History Bulletin of The Siam Society. 58: 53-57.
 
Kaewsri, W., Y. Paisooksantivatana, U. Veesommai. 2009. A new record and a new synonym in Amomum Roxb. (Zingiberaceae) in Thailand. Thai Forest Bulletin (Botany) No. 37.
 
Chaiyarat, R., W. Kaewsri, A. Daraviroj & S. Prasopsin. 2009. Birds and People Nesting of Barn Swallows Hirundo rustica in Northern Thailand. BirdingASIA 11 (2009): 90–91.
 
Kaewsri, W., Y. Paisooksantivatana, U. Veesommai, W. Eiadthong and S. Vajrodaya. 2006. Phylogenetic analysis of Thai Amomum (Alpinioideae: Zingiberaceae) Using AFLP Markers. Kasetsart Journal Natural Science. 40: 4.
 
Kaewsri, W. and Y. Paisooksantivatana. 2007. Morphology and palynology of Amomum Roxb. in Thailand. The Gardens’ Bulletin Singapore. Vol. 59 (Parts 1&2).
 
วิทยา แก้วศรี และธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์. 2554. พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน บริเวณโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ. วิทย.กษ. 42 3/1 (พิเศษ): 587-590 (2554).

จำนวนผู้เข้าชม

Today 4

Month 571

All 195663

Quick Links


            ระบบลา/จองห้อง/จองรถ online
edu calendar    governance    governance    governance

 

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher