×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์


        ชื่อ-สกุล: ดร.วงศ์วรุตม์ บุญญานุโกมล
Dr.Wongwarut Boonyanugomol
ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
เบอร์ติดต่อ: 045-523-211
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร์(จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท : คณะแพทยศาสตร์(จุลชีววิทยาทางการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาเอก : คณะแพทยศาสตร์ (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
ความเชี่ยวชาญ/สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ:
  • พยาธิวิทยาการก่อโรคของเชื้อ Helicobacter pylori
  • การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ Helicobacter pylori
  • การพัฒนาวิธีการที่มีความรวดเร็วและแม่นยำในการตรวจหาเชื้อก่อโรคจากตัวอย่างอาหารและสิ่งแวดล้อม
  • การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากธรรมชาติต่อเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยา
   
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยที่ตีพิมพ์:
2018
Wongwarut Boonyanugomol, Kamolchanok Rukseree, Prasit Palittapongarnpim, Worrarat Kongkasem and Seung-Chul Baik. Synergistic Effects of Helicobacter pylori Outer Inflammatory Protein A (oipA) and cag Pathogenicity Island (cag PAI) on Interleukin-1β and Interleukin-8 Gene Expression Levels in Gastric Tissues of Thai Gastroduodenal Patients.Journal of Pure and Applied Microbiology. Vol 12, No 02, June 2018, Pages 459-466
 
Wongwarut Boonyanugomol, Worrarat Kongkasem, Prasit Palittapongarnpim, Myunghwan Jung, Min-Kyoung Shin, Hyung-Lyun Kang, Seung-Chul Baik, Woo-Kon Lee, and Myung-Je Cho. Distinct Genetic Variation of Helicobacter pylori cagA, vacA, oipA, and sabA Genes in Thai and Korean Dyspeptic Patients. The Korean Society for Microbiology and Biotechnology Vol 46, No 03, September 2018.
 
2017
Wongwarut Boonyanugomol, Narong Khuntikeo, Ake Pugkhem, Kookwan Sawadpanich, Chariya Hahnvajanawong, Phattharaphon Wongphutorn, Bandit Khampoosa, Chariya Chomvarin. Genetic characterization of Helicobacter pylori vacA and cagA genes in Thai gastro-duodenal and hepatobiliary patients. The Journal of Infection in Developing Countries Vol 11, No 01 January 2017 Pages 42-50.
 
Wongphutorn, P., Samerpitak, K., Khuntikeo, N., Sawadpanich, K., Boonyanugomol, W., Chomvarin, C. Application of vaca sequencing in helicobacter pylori for classification of specimens from healthy persons, and from hepatobiliary and gastroduodenal patients.Journal of Pure and Applied Microbiology. Volume 11, Issue 1, 1 March 2017, Pages 1-7.
 
Chomvarin, C., Wongboot, W., Tirapattanun, A., Kanthawong, S., Wongwajana, S., Tongpim, S., Boonyanugomol, W. Detection of Helicobacter pylori in aquatic environments and drinking waters in northeastern Thailand. Chiang Mai Journal of Science. Volume 44, Issue 3, July 2017, Pages 731-741.
 
Wongwarut Boonyanugomol, Kairin Kraisriwattana, Kamolchanok Rukseree, Kraisorn Boonsamb, Panchaporn Narachai. In vitro synergistic antibacterial activity of the essential oil from Zingiber cassumuna Roxb against extensively drug-resistant Acinetobacter baumannii strains. Journal of infection and Public Health. Volume 10, Issue 5, September 2017, Pages 586-592.
 
2013
Boonyanugomol W, Chomvarin C, Hahnvajanawong C, Sripa B, et al. (2013) Helicobacter pylori cag pathogenicity island (cagPAI) involved in bacterial internalization and IL-8 induced responses via NOD1- and MyD88-dependent mechanisms in human biliary epithelial cells. PLoS One 8(10): e77358.
 Senachai P, Chomvarin C, Wongboot W, Boonyanugomol W, Tangkanakul W. (2013) Duplex PCR for detection of Salmonella and Shigella spp. in cockle samples. Southeast Asian J Trop Med Public Health 44(5): 866-874.
 
2012
Boonyanugomol W, Chomvarin C, Sripa B, Bhudhisawasdi V, Khuntikeo N, et al. (2012) Helicobacter pylori in Thai patients with cholangiocarcinoma and its association with biliary inflammation and proliferation. HPB (Oxford) 14: 177-184.
 
Boonyanugomol W, Chomvarin C, Song JY, Kim KM, Kim JM, et al. (2012) Effects of Helicobacter pylori gamma-Glutamyltranspeptidase on Apoptosis and Inflammation in Human Biliary Cells. Dig Dis Sci 10: 2615-2624.
 
Boonyanugomol W, Chomvarin C, Sripa B, Chau-In S, Pugkhem A, et al. (2012) Molecular analysis of Helicobacter pylori virulent-associated genes in hepatobiliary patients. HPB (Oxford) 14: 754-763.
 
Comparative diversity of Helicobacter pylori virulent-associated genes between hepatobiliary and gastro-intestinal diseases (in process)
 
2011
Boonyanugomol W, Chomvarin C, Baik SC, Song JY, Hahnvajanawong C, et al. (2011) Role of cagA-positive Helicobacter pylori on cell proliferation, apoptosis, and inflammation in biliary cells. Dig Dis Sci 56: 1682-1692.
 
Hahnvajanawong C, Ketnimit S, Boonyanugomol W, Pattanapanyasat K, Chamgramol Y, et al. (2011) Inhibition of cell cycle progression and apoptotic activity of resveratrol in human intrahepatic cholangiocarcinoma cell lines. Asian Biomed 5: 775-785.
 
2010
Hahnvajanawong C, Boonyanugomol W, Nasomyon T, Loilom W, Namwas N, et al. (2010) Apoptotic activity of caged xanthones from Garcinia hanburyi in cholangiocarcinoma cell lines. World J Gastroenterol 16: 2235-2243.
 
การนำเสนอผลงานด้วยการพูด:
2008
Apoptotitic activity of caged xanthones in cholangiocarcinoma cell lines. The Second Asia-Africa International Network Symposium of JSPS-AA Science Platform Program and the Fourth LiverCareCenter Symposium (2008), Khon Kaen, Thailand
 
2007
Anti-cancer activity of gambogic acid in cholangiocarcinoma cell lines. KKU graduate school conference (2007). Khon Kaen, Thailand
 
การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์:
2009
gamma-glutamyltranspeptidase of Helicobacter pylori induces apoptosis in human biliary cells via mitochondria pathway. XXIIIrd International Workshop on Helicobacter and related bacteria in chronic digestive inflammation and gastric cancer (2009). Rotterdam, The Netherland
 
2007
Induction of apoptosis by Fobisione in cholangiocarcinoma cell lines. 19th FAOBMB Seoul Conference (2007), Seoul, Republic of Korea
 

จำนวนผู้เข้าชม

Today 5

Month 572

All 195664

Quick Links


            ระบบลา/จองห้อง/จองรถ online
edu calendar    governance    governance    governance

 

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher