×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

 

ข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2562 ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

 

 

 

       คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วมต้อนรับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะผู้บริหาร วันนี้ (อังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 10.30 น. นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี ในการเข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2562 ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงานของวิทยาเขตอำนาจเจริญในปี 2561 ถึงปัจจุบัน พร้อมรับข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในปี 2562 ณ ห้องประชุม 2206 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ในภาคบ่าย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางไปเยี่ยมชมความก้าวหน้าในการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและอาคารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ในเขตพื้นที่ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ และแวะกราบนมัสการพระเจ้าใหญ่ลือชัย อำเภอลืออำนาจ ก่อนจะเดินทางกลับมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยสวัสดิภาพ

ภาพ : นายพานิชกรณ์ สุภาจันทร์

ข่าว : นายวิวัฒน์ชัย อกอุ่น

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher