×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

ระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2560 นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้และการทำงานร่วมกับชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายให้ผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่มีความเข้าใจแนวทางการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

ภาพ : นางสาวชนัญฬิฎา โศกศรี

ข่าว : นางสาวศรัณยา แซ่จัง

 

        
 
        
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

Today 18

Month 551

All 193641

Quick Links


            ระบบลา/จองห้อง/จองรถ online
edu calendar    governance    governance    governance

 

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher