×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

พุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเรื่องการจัดการกับอารมณ์และการจัดการความเครียด ภายใต้โครงการเสริมทักษะการใช้ชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในด้านต่างๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณอนุรักษ์ ชิดดี พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ และคณะ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการจัดการกับอารมณ์และการจัดการความเครียด แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ณ ห้องเรียนทางไกล 100 ที่นั่ง อาคารดลเมธา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ภาพ : นายวิวัฒน์ชัย อกอุ่น และนางสาวศรัณยา แซ่จัง

ข่าว : นายวิวัฒน์ชัย อกอุ่น

 

        
 
        
 
        
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

Today 18

Month 551

All 193641

Quick Links


            ระบบลา/จองห้อง/จองรถ online
edu calendar    governance    governance    governance

 

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher