×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อได้ ดังนี้
 
1) ผู้ประกอบการทางการเกษตร อาชีพอิสระ และ/หรือ วิสาหกิจชุมชนที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนท้องถิ่น
2) งานในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3) งานเอกชนที่ใช้วิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร เช่น พนักงานบริษัททางการเกษตร นักส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เป็นต้น
4) งานราชการที่ใช้วิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร เช่น นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และนักส่งเสริมการเกษตร ที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น
5) ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 

จำนวนผู้เข้าชม

Today 5

Month 572

All 195664

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher