ประกาศโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ เรื่อง การเปิดประมูลผู้ประกอบกิจการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจัดจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม
March 11, 2022

ประกาศโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ เรื่อง การเปิดประมูลผู้ประกอบกิจการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล