เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกและวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานธุรการหลักสูตร)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ธุรการหลักสูตร)
January 6, 2023
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
February 2, 2023

เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกและวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานธุรการหลักสูตร)