×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

 

งานประชุมวิชาการและสรุปผลการตรวจราชการสู่ความเป็นเลิศของเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 25-26 เมษายน พ.ศ. 2561

ณ โรงแรมเจพี เอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร

 

 

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ร่วม "show and share" ผลงานวิจัยแบบ Poster

ในงานประชุมวิชาการและสรุปผลการตรวจราชการสู่ความเป็นเลิศของเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 10 

 

ดร.ประเสริฐ ประสมรักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ นำทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4 ร่วม "show and share" ผลงานวิจัยแบบ Poster ในงานประชุมวิชาการและสรุปผลการตรวจราชการสู่ความเป็นเลิศของเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 10 ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2561 โดยนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครังนี้ ณ โรงแรมเจพี เอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher