×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

 

โครงการกีฬาส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและบุคลากร "MUAM Sport Day" ครั้งที่ 1
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561
ณ สนามกีฬาชั่วคราว บริเวณหน้าอาคารเรียนรวม

 

 

งานกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทุกชั้นปี และทั้งคณาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกคน ในโครงการกีฬาส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและบุคลากร "MUAM Sport Day" ครั้งที่ 1 โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและบุคลากร และเล็งเห็นถึงความสำคัญและให้ความสนใจการออกกำลังกาย เล่นกีฬา ตลอดจนปลูกฝังให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักในการดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ วัฒนธรรมธรรม และกีฬาพื้นบ้าน รวมถึงเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและบุคลากร ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาหลากหลายชนิด อาทิ เช่น วิ่งผลัดกระสอบ กีฬาลูกโป่งน้ำใจ คีบปิงปอง สะพานกระสอบ ห่วงคล้องใจ และแชร์บอล โดยกิจกรรมในครั้งนี้ นายแพทย์สุรพร ลอยหา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ประมาณ 200 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ สนามกีฬาชั่วคราว บริเวณหน้าอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher