×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

 การเปิดชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำปี 2562 รอบที่ 2 

>> จองวันและเวลาทำสัญญา 

 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิเข้าพักอาศัย 

 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

>>  ใบสมัครเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 

 ประกาศ การเปิดชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 

 ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเข้าหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

 กำหนดการปิดหอพักนักศึกษา ประจำปีภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 

17062562

  คู่มือการใช้งานระบบหอพักนักศึกษา และการจ่ายเงินด้วยระบบ QR Code 

  ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าสาธารณูปโภค หอพักนักศึกษา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ พ.ศ. 2562 

 ข้อปฏิบัติการเข้าหอพักอาศัยในหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2562 

 ประกาศมาตรการรักษาความปลอดภัยหอพักนักศึกษา พ.ศ.2561

  หมายเลขโทรศัพท์และช่องทางการติดต่อที่นักศึกษาหอพักควรรู้

  แนวทางปฎิบัติในการบริการห้อง Study room หอพักนักศึกษา

 

...คลิกที่ภาพเพื่อขยาย.. 

 

 

 

 

 

 

 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 045-523211

ในวันและเวลาราชการ  08.30 - 16.30 น.

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher