×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

>>  จองเข้าพักในหอพักนักศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 

>>  กำหนดการปิดหอพักนักศึกษา ประจำปีภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 

>>  การเปิดชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 

>>  ประกาศการเปิดชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพัก (ภาคปลาย) ปีการศึกษา 2561 

>>  ใบสมัครเข้าพักในหอพักนักศึกษาปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3  

>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยหอพักนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 

>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยหอพักนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 

>> จองเวลาทำสัญญาหอพักนักศึกษา 

 

30112561

  คู่มือการใช้งานระบบหอพักนักศึกษา และการจ่ายเงินด้วยระบบ QR Code 

  กระบวนการจองหอพักนักศึกษาโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ประจำปีการศึกษา 2561 

  ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1

  ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2

 ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าสาธารณูปโภคหอพักนักศึกษา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

 ขั้นตอนการเข้าหอพักนักศึกษา

 ประกาศมาตรการรักษาความปลอดภัยหอพักนักศึกษา พ.ศ.2561

 ระเบียบโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ เรื่อง การเข้าพักอาศัยหอพักในหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2561

 

 

...คลิกที่ภาพเพื่อขยาย.. 

 

 

 

 

 

 

 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 045-523211

ในวันและเวลาราชการ  08.30 - 16.30 น.

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher